Cookie & privacy-policy

 

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door:

BV De Nachtwacht

Meensesteenweg 121 – 8500 Kortrijk  

BTW/TVA BE 862 484 012, De Nachtwacht Boutique.

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden.

Door je persoonsgegevens te delen op onze Website: https://www.denachtwacht.be/webshop/, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

 

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van haar werkzaamheden kan verklaart de Nachtwacht enkel persoonsgegevens te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt de Nachtwacht volgende categorieën van persoonsgegevens:  

  • Categorie 1, op basis van cookies: IP-adres en details over het webstiebezoek ;
  • Categorie 2, bij  registratie of het invullen van een formulier op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
  • Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
  • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
  • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

De Nachtwacht zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

  • Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website;
  • Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
  • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door De Nachtwacht zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij De Nachtwacht. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
  • Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat De Nachtwacht daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 3 - Hoe wij je gegevens delen met derden?

Met uitzondering van de hierna vermelde leveranciers, verwerken wij persoonsgegevens uitsluitend voor onszelf en voor eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen met uitzondering van:

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Sendcloud
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens (i) zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking, (ii) voor de duurtijd waartoe wij mogelijks wettelijk verplicht zijn, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten.  

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@denachtwacht.be, per post naar Meensesteenweg 121 – 8500 Kortrijk of via het contactformulier op onze website. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD

Drukpersstraat 35 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan De Nachtwacht aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming. Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst: Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke en technisch essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.

 

Naam

Functie

Login ProcessWire

Verzameling van uw persoonsgegevens in  functie van uw bestelling en de levering er van.(Naam, gebruikersnaam, adres, contact informatie, evt. bedrijfsgegevens, etc.)

 

 

Prestatie- of analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van onze Website heeft bezocht. Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.

 

Naam

Functie

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Tag Manager

Om onze website te optimaliseren en relevante informatie te verstrekken, maken we gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een hulpmiddel dat ons in staat stelt om eenvoudig trackingcodes en scripts te beheren die worden gebruikt voor analyse, marketing en andere functionaliteiten op onze website.

Door middel van Google Tag Manager kunnen we bijvoorbeeld cookies en pixels van derden insluiten om gegevens te verzamelen over het gedrag van gebruikers op onze website, zoals paginaweergaven, klikken en interacties. Deze gegevens helpen ons om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om onze marketing- en advertentie-inspanningen te optimaliseren.

Houd er rekening mee dat de gegevens die via Google Tag Manager worden verzameld, kunnen worden verwerkt door Google volgens hun eigen privacybeleid. We raden u aan om het privacybeleid van Google te raadplegen voor meer informatie over hoe zij omgaan met de verzamelde gegevens.

U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies en trackingtechnologieën te beheren of te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Raadpleeg de helpsectie van uw browser of de website van de leverancier van uw apparaat voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van Google Tag Manager en het verzamelen en verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven.

 

Facebook

Om onze marketinginspanningen te verbeteren en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, maken we gebruik van Facebook-pixels en andere trackingtechnologieën van Facebook op onze website. Facebook-pixels zijn kleine stukjes code die ons helpen bij het meten, optimaliseren en opbouwen van doelgroepen voor onze advertentiecampagnes.

Via Facebook-pixels kunnen bepaalde gegevens worden verzameld en verwerkt, zoals informatie over de pagina's die u bekijkt, de producten die u koopt en andere interacties met onze website. Deze gegevens worden gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden die relevant zijn voor uw interesses en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten.

Houd er rekening mee dat Facebook mogelijk ook andere informatie over u verzamelt buiten onze website, zoals uw activiteiten op andere websites en apps die Facebook-services gebruiken. Het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

U heeft de mogelijkheid om uw voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties op Facebook aan te passen via uw Facebook-accountinstellingen. U kunt ook de instellingen van uw browser of apparaat aanpassen om het gebruik van cookies en trackingtechnologieën te beheren of te weigeren. Raadpleeg de helpsectie van uw browser of de website van de leverancier van uw apparaat voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van Facebook-pixels en andere Facebook-trackingtechnologieën en het verzamelen en verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven.

 

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat extra functies en persoonlijke instellingen op onze website, zoals bijvoorbeeld taalkeuzes of videobeelden, werken. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe technologiepartners. Als je deze cookies niet toestaat, werken sommige onderdelen van onze website wellicht niet correct.

 

Naam

Functie

Elfsight (instagram plugin)

 

We maken gebruik van de Elfsight Instagram-plugin op onze website om Instagram-inhoud weer te geven en een betere gebruikerservaring te bieden. De Elfsight Instagram-plugin stelt ons in staat om Instagram-feedwidgets in te sluiten, zodat u de recente foto's en video's van ons Instagram-account kunt bekijken en rechtstreeks met de inhoud kunt interageren.

Bij het laden van de Elfsight Instagram-plugin op onze website kan Elfsight mogelijk gegevens verzamelen en verwerken, zoals uw IP-adres en informatie over uw interacties met de Instagram-feed. Deze gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Elfsight. Het verzamelen en gebruik van gegevens door Elfsight is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Houd er rekening mee dat het gebruik van de Elfsight Instagram-plugin kan resulteren in cookies en andere trackingtechnologieën die door Elfsight worden geplaatst om uw interacties met de plugin te volgen en te analyseren. U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies en trackingtechnologieën te beheren of te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Raadpleeg de helpsectie van uw browser of de website van de leverancier van uw apparaat voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Door onze website te blijven gebruiken en de Elfsight Instagram-plugin te bekijken, stemt u in met het verzamelen en verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven door Elfsight.

 

Bing

We maken gebruik van Bing en Bing Ads op onze website om onze marketinginspanningen te verbeteren en relevante advertenties aan te bieden. Bing is een zoekmachine en advertentieplatform dat wordt beheerd door Microsoft Corporation.

Wanneer u onze website bezoekt, kan Bing mogelijk bepaalde gegevens verzamelen en verwerken, zoals uw IP-adres, zoektermen, klikken en interacties met onze website. Deze gegevens worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven op basis van uw interesses en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten.

Houd er rekening mee dat Bing mogelijk ook andere informatie over u verzamelt buiten onze website, zoals uw activiteiten op andere websites en apps die Bing-services gebruiken. Het verzamelen en gebruik van gegevens door Bing is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

U heeft de mogelijkheid om uw voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties op Bing aan te passen via uw Microsoft-accountinstellingen. U kunt ook de instellingen van uw browser of apparaat aanpassen om het gebruik van cookies en trackingtechnologieën te beheren of te weigeren. Raadpleeg de helpsectie van uw browser of de website van de leverancier van uw apparaat voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het verzamelen en verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven door Bing.

 

Pinterest

We maken gebruik van Pinterest en Pinterest-tags op onze website om onze marketinginspanningen te verbeteren en relevante inhoud en advertenties aan te bieden. Pinterest is een sociaal mediaplatform dat gebruikers in staat stelt om visuele content te ontdekken en te delen.

Bij het bezoeken van onze website kan Pinterest bepaalde gegevens verzamelen en verwerken via de Pinterest-tags die op onze pagina's zijn geplaatst. Deze gegevens kunnen onder meer uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina's en interacties omvatten. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante inhoud en advertenties te tonen op basis van uw interesses en om de effectiviteit van onze Pinterest-campagnes te meten.

Houd er rekening mee dat Pinterest mogelijk ook andere informatie over u verzamelt buiten onze website, zoals uw activiteiten op andere websites en apps die Pinterest-services gebruiken. Het verzamelen en gebruik van gegevens door Pinterest is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

U heeft de mogelijkheid om uw voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties op Pinterest aan te passen via uw Pinterest-accountinstellingen. U kunt ook de instellingen van uw browser of apparaat aanpassen om het gebruik van cookies en trackingtechnologieën te beheren of te weigeren. Raadpleeg de helpsectie van uw browser of de website van de leverancier van uw apparaat voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het verzamelen en verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven door Pinterest.

 

Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@denachtwacht.be, per post naar Meensesteenweg 121 – 8500 Kortrijk of via het contactformulier op onze Website.

Vragen of opmerking met betrekking op de verwerking van jouw persoonsgegevens? Aarzel niet om ons te contacteren.